Az 52 Találkozó: a Magyar Társaság valóban teljesítette küldetését

Mint már sok éven át, Cleveland, Ohióban a  Magyar Társaság újra megtartotta a Magyar Találkozót. A három napos Magyar Találkozó ez évben november 23-ika  és 25-ike között zajlott le. A Találkozó témáját Dr. Nádas János elnök a nyitó beszédében igy mutatta be:

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött az idei,  immár 52-ik  Magyar Találkozóra. Köszönöm, és örülök, hogy újra együtt ünnepelhetünk, és az ez évi kitűzött témánkat megtárgyalhatjuk, és a véleményeinket megoszthatjuk.  Ez évi témánk: „Óvjuk kultúránkat és értékeinket!” . Magyar kultúránk véghetetlenül  gazdag. Magyar nyelvünk páratlan ebben a nagyvilágban, és az ebből eredő zengő költészetünk és irodalmunk kifejező képessége igazán felülmúlja sok más nemzetét, és az irodalmunk a világ kiválói  sorolható. Művészeink világszerte híresek, városaink épületei, mint a széthullott drágagyöngyök ékesítik országunkat. Népünk szépművészeti érzéke megnyilvánul a népművészet minden ágában: öltözetében, népdalaiban, alkotásaiban. A történelmünk folyamán mi alkottuk Európa védőbástyáját.  A magyar nép 56 évvel ezelőtt bátran szembe szállt az  óriási Szovjet túlerővel, mert elege volt a zsarnokságból. Én büszkén mondom, hogy Magyar vagyok, annak születtem és az maradok... de itt van ez a kicsi nemzetem, és ma óriási erők tiporják, szaggatják. Ez nem kézzel fogható ellenség, hanem egy hullám, amely elsodor. Hogy mikor keletkezett ez a hullám, vagy kik alkották, nem tudom, de az a nemzet, aki bennem annyi büszkeséget vált ki, azt most meg kell, védjük.

Találkozónk alatt előadóink megvilágítják múltunkat, jelenünket és jövőnket. Szombat reggel kerekasztal tárgyalásunk alatt megosztjuk egymással azokat az élményeket, amelyek megsebezték, vagy sebzik nemzetünket. De nem az önsajnálat miatt vetjük fel ezeket, hanem azért hogy ebből erőt merítsünk, és kikiáltjuk a világnak, hogy vagyunk, leszünk és kitartunk a nemzetet alkotó családi egységek mellett, értékeljük és védjük egyházainkat, és népünk jogait, hogy éljen szabadon olyan környezetben ahol kivirágozhat. Meghívjuk kedves vendégeinket, szólaljanak fel, osztják meg véleményüket, kérdezzék ki előadóinkat, mert tudással felfegyverezve tudunk csak ellenállni annak a hullámnak, amely igyekszik bennünket elsodorni vagy belesodorni a népek tömegébe.”

A pénteki előadások alkalmával, Nádas Gabriella mesélt székelyudvarhelyi élményeiről, amikor részt vett a Kárpát medencei Református Kollégiumok évnyitóján. Ezt követte Csermely Ildikó előadása a Rákóczi Alapítvány Magyarságismereti mozgótáboráról, melyben feltárta a diákok kapcsolatait a szélesebb nemzethez. Az előadásokkal párhuzamosan került bemutatásra Gárdos Éva filmje: An American Rhapsody, amely egy család küzdelmeit követi miután szétszakították őket az 56-os forradalom tragikus következményei.

A már hagyományos pénteki ebédet minden résztvevő részére Somogyi Mariana szolgálta fel a városra tekintő City Lights teremben. Innen látható volt Szent Imre templomunk tornya, és milyen más volt ebben az évben nézni, mert újból a Magyar közösséget szolgálja.

Délután dr. Balogh Balázs ismertette előadásában a korai XX. század magyar bányászok életmódját Amerikában, és elmesélte, hogy hogyan telepítették  át az egyik bányász házat mely annak idején kis üzemboltnak is szolgált,  Vintondale, Pennsylvaniából, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. Pataki Gábor, Kárpátaljai tanár, betekintést nyújtott  a jelenlegi társadalmi-gazdasági körülményekről, amelyek érintik a  kárpátaljai kisebbségben élő magyarokat. Ezzel párhuzamosan Toldy Ágnes gyermek programot rendezett, ahol Csermelyi Ildikó Mátyás király bábszínházzal, Brockhauser Ildikó mesével, Rózsahegyi Rozália kézügyességgel és Solomon Ilona és Leszkó Júlia pedig táncházzal szórakoztatta a gyerekeket.

A péntek esti Irodalmi és Művészest kulturális programját Russell Éva állította össze. Ezen szerepelt Halajkó József klasszikus gitáros Bostonból, Óss Enikő, erdélyi színésznő és a Los Angeles-i Thália színház alapítója, Simonfalvi Gábor Budapestről érkezett fuvolaművész, Chmielewski Emese énekes, a Clevelandi Magyar Cserkész csapatok tagja.  Nt. Tamásy Éva kisgyermek csoportja „A Didergő Király” című színdarabot adta elő,  és teljesen elbűvölte a nézőközönséget. Ezt követte a fiatal amerikai magyar művészeknek képkiállítása és fogadása. A Ladányi Imre és Ilona E. Alapítvány adományból négy ifjú művész részesült kitüntetésben  kiváló munkájuk elismeréseként.

Szombaton Dr. Nádas János és Ludányi Nádas Panni bevezetőként részleteket olvastak fel Orbán Viktor miniszterelnök beszédéből, amit a II.  Diaszpóra Tanács ülésén mondott el.  Beszédében kitért a magyar nemzet „önsajnálat és lebeszélés” lelkületéről. Ennek jegyében a kerekasztal-beszélgetés következett melynek témája: „Amiről senki nem beszél. Esetek és történetek a határon kívül elő magyarok szájából.”  Hozzászóltak: Óss Enikő beszámolva életéről, mint színész a Ceausescu korszakban, Pataki Gábor részletezte a gazdasági helyzetet Kárpátalján, és hogyan lehetne megoldani a nehézségeket, majd Lauer Edith beszámolt a felvidéki helyzetről. Dr. Várdy Ágnes koordinálta a kerekasztal tárgyalásokat, amelyeket megnyitott a résztvevő közönség számára is.

A  szombati ebéden az ünnepi szónok Teleki Maximilian, az Magyar Amerikai Koalíció elnöke volt.  Beszédének témája: „Miért öleljük fel nemzeti kultúránkat 2012-ben, és azon is túl”. Megosztotta a Teleki család történetét, és azt a fogalmat, hogy annak ellenére, hogy ő maga nem beszél magyarul, mégis úgy érzi, hogy ő, és a hozzá hasonló helyzetben élő személyek jelképezik a következő generációkat, amelyek mélyen fűződnek a magyar identitáshoz. Beszámolt a Magyar Amerikai Koalíció céljairól, és a Koalíció elért eredményeiről is, mint például a vízummentességi programról, és kitért a magyar-amerikai viszonyra és annak építésére. Az ebédhez kötődött egy népi öltözet divatbemutató, amelyet a Clevelandi Magyar Regösök mutattak be saját terjedelmes gyűjteményükből.

Szombat délután dr. Fülemüle Ágnes, a Balassi Intézet New York-i Magyar Kulturális Központ igazgatója, vetített képes előadást tartott,  melynek címe: „A magyar hagyományok megőrzése az öltözködésben.” Dr. Várdy Béla felvetette a mindnyájunkat érintő „Amerikai magyar könyvgyűjtemények és levéltárak sorsát”. Oláh Tímea,(Debrecen, Magyarország), jelenleg New Jersey-ben kutató Fulbright Scholar, beszámolt az eddig végzett kutatásának eredményéről: „Létezik-e másfeledik generációs amerikai magyar identitás?” címmel. Két szervezet: a Szlovákiai Magyarok Nemzeti bizottsága és a Szent László rend is ülést tartott a konferencia alatt.

Szombat este a hagyományos Magyar Bálon 230-an mulattak a kora hajnali órákig. Édesapjuk bemutatták első bálos leányukat: Duna Klárát, Huber Laurát és Szentkirályi Hannát.

Dr. Nádas János, mint az Árpád Akadémia elnöke és Somogyi Lél, mint az Akadémia főtitkára, átnyújtották Peller Miklósnak az Árpád Szövetségi díjat, a clevelandi Szent Imre templom megnyitása és annak plébánosa visszaállítása érdekében folytatott sikeres munkájáért. A püspök által elrendelt 2009-es bezárási ítélet után, Peller Miklós fáradhatatlan munkát folytatott a Szent Imre templom megnyitásáért, és meggyőzte a Vatikánt, hogy a bezárás nem volt jogos és indokolt, és arról is meggyőzte a Vatikánt, ami talán munkája legnehezebb része volt, hogy a Szent Imre egyházközség jellege magyar, és szükséges, hogy „magyar” maradjon magyar pappal. A jelenlevő közönség hosszú percekig tartó tapsviharral fejezte ki  háláját és köszönetét Peller Miklósnak.

A Magyarság szolgálatáért és közösségi munkájáért Teleki Maximiliánt szintén Árpád Szövetségi éremmel tüntették ki. Teleki Maximilian Washingtonban sikeresen képviseli az Amerikai Magyarság érdekeit az amerikai döntéshozók köreiben.

A Magyar Találkozó vasárnap egy ökumenikus istentisztelettel és azt követő két előadással zárult: Révay Máté ismertette Nagyapja, Krasznai Lajos, egyház szobrászművész alkotásait, és László Veronika, mint Magyarországos evező bajnok, mesélt Széchényi és a magyar sportkultúráról.

Ezen az 52.Magyar Találkozón, a Magyar Társaság valóban teljesítette küldetését, fórumot biztosítva az olyan kérdések megtárgyalására, amely az amerikai magyar közérdeket szolgálják. A jövő évi viszontlátásra Clevelandben, az amerikai Thanksgiving hétvégén.

 

 

Send mail to Lél Somogyi with questions or comments about this website.
Copyright © 2014 Hungarian Association. All rights reserved.
Last modified: June 17, 2014