Krónika XLVII - Table of Contents

This Krónika was published in November 2008 and represents the material and topics of the Hungarian Congress held in November 2007. Articles in both Hungarian and English are included, with a predominance of Hungarian language articles.

It available directly from the Hungarian Association for US $20 inclusive of shipping (in the USA) and for US$25 inclusive of shipping elsewhere in the world. Krónika editions from prior years are mostly available for the same pricing. Contact Lél Somogyi, Editor of the Krónika and Secretary-General of the Árpád Academy, for information and specifics about ordering, or use one of the Order Forms for the Hungarian Congress to place your order.

 

RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ

(A cím után következő szám azt mutatja, hol található – melyik oldalon – a következő rész.)

A SZERZŐK 5

ÁTTEKINTÉS 6

ELŐSZÓ 7

Dr. Nádas János 7

I. A MAGYAR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA 9

Dr. Nádas János: A Kongresszus megnyitása 9

II. A JELENLEGI HAZAI HELYZET 11

Viharos Viktor: Kinek fáj? 11

Viharos Viktor: Temetőben 12

Gál Kinga: Kisebbségként megmaradni, gyarapodni és fejlődni 13

Lukácsi Éva: Wass Albert életművének értékelése 16

Toroczkai László: Az ellenállás értelme 19

Okos Márton: Fotókiállítás Verespatakról 22

Dr. Várdy Béla: Egy németországi magyar gimnázium életútja 1946-tól 2006-ban történt kimúlásáig 24

Balogh Petres Judith: Március 15 ünneplése a nagyvilágban 31

Kovács Imre: Látogatás szülőföldemre, Erdélyországba 35

Balló Áron: Még mindig félünk magyarul? 37

Csapó Endre: Új korszak a kisebbségi kérdésben 39

Soós Géza: Az ország gazdasága a szakadék szélén – Gyurcsányéknak semmi sem drága 45

Dr. Várdy Béla: „Miért jöttem Amerikába?" 48

III. MAGYARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI 53

Wass Albert: Nagypénteki sirató 53

Dr. Habsburg Ottó: Egy európai tragédia évfordulójára 55

Dr. Ormay Józsefné: A külföldre szakadt magyar népcsoport fennmaradása 57

N.F. Dreisziger: Hungarian Survival – In the Diaspora 59

Judit & Pál Szentkirályi: Changing Attitudes: Melting

Pot Vs. Mosaic – Raising Children In A Dual Culture 69

Somogyi Lél: Az 1956-os Szabadságharc jelentősége ma 91

Hegedűs László Jenő: Emlékszem ötvenhatra, hisz felejteni nem is szabad! 95

Ormay Gabriella: Ünnepel a híres alma mater – A Kolozsvári Református Kollégium 450 éves jubileuma 112

Viharos Viktor: Tankok helyett bankok uralkodnak 113

Dr. Somogyi Ferenc: Mindszentyről, személytelenül 114

Balló Áron: Egyre nő az anyanyelvüket tanulni akarók száma Moldvában 117

A clevelandi Magyar Iskola 50 éves jubileuma 121

Parajdi Incze Lajos: A lélek nem alszik ki! (Megkésett válasz Zilahy Lajosnak) 123

Nánay Endre: A Szabadságharc metamorfózisa 129

Bagoly Zsolt: A vezetőnek nem a közösség tartalékainak felélése a feladata 131

Mécs László: Hiszek a vérszerződésben 135

IV. KIÁLLÍTÁSOK 137

Megnyitó 137

V. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 139

Bugnyár Zoltán: Műsorvezetés és műsor 139

Peller Ildikó: „Megrendítő, lélekemelő: Wass Albert est" – Erdély, szép hazánk 139

VI. DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL 145

Buzáné Ormai Ildikó: Amerikai és magyar himnusz 145

Fr. Kiss Barnabas: Ima 145

Dr. Nádas János: A Kongresszus üdvözlése 145

Somogyi F. Lél: Az arany Árpád-érmek átadása 145

Árpád Szövetség díszjelvény nyertesei 146

Ifjúsági bálelnök, első bálozók és nyitó táncosok 146

Brigadier General Huba Wass de Czege, US Army Retired: Papi Through My Eyes: Recollections by a Son of Wass Albert 152

Brigadier General Huba Wass de Czege, US Army Retired: About "Papi Through My Eyes" 156

„Csillagösvényen hazatérek újra" – Wass Albert élete 157

Péterffy Gyöngyi: Vezérlő csillag – Dr Czegei Wass Albert 159

Csapó Endre: Az ismeretlen emigráció 160

VII. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLII. KÖZGYŰLÉSE 167

Az Igazgató Tanács ülése 167

Elhangzott előadások 167

Dr. Tápay Miklós: Az Iszlám kettészakadása és az iraki háború 168

Dr. Tóth Gergely: Magyar közösségeink Argentínában és Brazíliában 174

Dr. Török István: A Marcheggi ibolyák – visszhangok az emigrációból 177

Dr. Török István: Óda az őszhöz 179

Dr. Török István: A szív az 56-os forradalom napjaiban 180

Halottaink: 182

Elköltöztek az örök hazába 182

Fr. Mustos N. István 182

Elhunyt Egon atya 183

József Veres 184

Dancs Rózsa: Mózsi Ferenc 184

Balogh Győző Károly 186

Prof. v. Lengyel Alfonz: Egyéni működés 187

VIII. A MAGYAR KONGRESSZUS KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK ÉS ELŐADÁSSOROZATOK 188

Az Ősmagyar Történelmi Kutató Osztály ülése 188

A Szent László Társaság és Rend, valamint a Vitézi Rend együttes ülése 188

A Szlovákiai magyarok Nemzeti Bizottmánya 188

Előadások 189

Abelovszky Eliz : A magyar Szent Korona feltárult titkai 189

Dukán Daniel: Hogy történhetett ez? Magyarország 2006 196

Adam Tarnoki, David Tarnoki: Tobacco Abuse in Hungary 201

IX. BEKÜLDÖTT ELŐADÁSOK 203

Abelovszky Eliz: Ezeréves harcaink a jelenkorban 203

Veres Gusztáv: Szent István és a keresztény Magyarország kialakulása 209

Tarics Péter: A Porcelánbaba – Mécs Éva – szerelmi történet könyv alakban 215

Viharos Viktor: Nyílt levél az illetékesekhez 217

Viharos Viktor: Picassokép az amerikai bank-világról 218

Szedenits Jenő: Emlékezés 1848 szabadságharcára 218

X. KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 223

II. János Pál pápa: Szeressétek az öregeket! 223

Bogárdy Imre: Minden évben egy nap  224

Lángi A. Mária: Édesanyám mosolya  224

Dr. Parajdi Incze Lajos: Az olthatatlan tűz 226

Somodi József: Szent István az első európai magyar 235

Kovács Elemér: Kárpátaljai magyar holocaust 237

Csatho Beáta: Klímakatasztrófa: gyorsan emelkedő világtengerek 239

Kiss Zoltán: Találkozás 241

Vladár Pál: Ország vagy nemzet? 243

Péterffy Gyöngyi: Karácsonyvárás 246

Gajdos Viktória: Hiteles szülők és nevelők – Felnőtteknek a bajbajutott kamaszokról  247

A MAGYAR KONGRESSZUS ÜLÉSEI 250

 

 

Send mail to Lél Somogyi with questions or comments about this website.
Copyright © 2014 Hungarian Association. All rights reserved.
Last modified: June 17, 2014