Kategóriák
2010 Archívum

50. Magyar Kongresszus – Művészi Kiállítások, Könyvkiállítás

word-image

NOVEMBER 26-ÁN – 27-ÉN, PÉNTEKEN, SZOMBATON:
MŰVÉSZI KIÁLLÍTÁSOK, KÖNYVKIÁLLÍTÁS

Ünnepélyes megnyitás: Pénteken délután 5:15

Főrendező: Ludányi Nádas Panni (Ada, OH)

 • Altmann Ede (Cleveland, OH): Híres magyar felfedezés: a „gömböc”
 • Bogárdy Imre (Cleveland, OH): Akvarellkiállítás 
 • Hornok Ernő (Gyomaendrődi úságíró): „A Magyar Föld”
 • Ludányi Nádas Panni (Ada, OH): Könyvkiállítás
 • Stephen Spinder (Rochester, NY & Budapest), photographer: Display and sale of his books and photos depicting his travels in Transylvania and Hungary
 • Volkerné, Dr. Almay Katalin (Shepherdstown, WV): „Budapest múltja és jelene”
 • Karácsonyi vásár – szaloncukor, bejgli (mákos, diós) és ajándék tárgyak
 • Clevelandi Magyar Múzeum kiállítása
Kategóriák
2010 Archívum

50. Magyar Kongresszus – Az ülésekről és az előadókról

50. Magyar Kongresszus, 2010

 Az ülésekről meg az előadókról

 

szines50.

 

NOVEMBER 26-ÁN, PÉNTEKEN

 

 

9:45 A kongresszus megnyitása: Dr. Nádas János, elnök

Nádas János

 

10:00-10:30 Nádas Kuni (Canton, OH): „2010 Jubileumi Tábor: Testvériesség és szolgálat”

Nádas Kuni
Nádasné Kuni a Magyar Társaság ügyvezető elnöke, több évtizeden át cserkészkedik, először Torontóban, majd Clevelandban, ahol a 34.-es Zrínyi Ilona leánycserkészcsapat csapatvezetője is volt. A 2010-es Jubi Tábor egyik főrendezőja szerepét elvállalta.

 

 

 

10:30-11:00 Rátoni-Nagy Tamás (Cleveland, OH): „ ’Facebook’ – miért fontos a ’Pofakönyv’ meg az Internet a magyar összetartáshoz?”

Rátonyi

Rátoni-Nagy Tamás (Döme) Magyarországon született, 1956 után érkezétt Clevelandba, ahol több magyar egyesületben vezetői szerepet vállalt. Facebook oldalaival elnyerte főleg (de nem csak!) Cleveland környékén a „nyugati magyarság fényképésze” elnevezést, és Tamás internet lapjai a jövendőbeli nemzedékeknek mint „képes krónikának” fognak szerepelni, illetve, történelmi képet adnak majd arról, hogy milyen volt a külföldi magyarság élete a 20.-21. században.

 

 

 

 

11:00-11:30 Neszlényi Judith (Pasadena, CA): [könyv bemutatás]: „A Kommunizmus gyermeke”

Neszlényi Judit

Az előadó bemutatja fivére Pfeiifer Ede 2007-ben megjelent könyvét, melynek címe: A Kommunizmus Gyermeke. Őszinte története a 2. Világháború utáni 11 évnek, egy egész generáció jellegzetes megpróbáltatásának a Vasfüggöny mögötti országokban. A könyv egy érdekfeszítő és fontos elsőkézből írott képet ad az akkori mindennapi életről. Hogy mit is jelentett akkor élni – 1945-1956-ig – végig élni és túlélni! A középosztálybeli Pfeiffer család gyűlölte az új rezsimet, de mint mindenki más, el kellett fogadniuk a tényeket. Ede állami iskolába járt és csatlakoznia kellett az Úttörő/Disz megmozdulásokhoz.

Nagyon részletes leírást ad a diákok életéről, a tanításról, a tanítói lenni/sztálini sloganokról, a tanárok kényszerű hozzáállásáról. Élethűen írja le a tanulók viszonyulását a „tanokhoz” szkeptikus megítélésükről és az előforduló hitetlenségről (hogy a rendszer valóban hasznos-e).
Ugyanakkor, élethűen írja le, hogy milyen benyomást tett az ifjúságra a népi demokratikus/marxista/leninista tanítás. Bizonyítékot ad arról, hogy az ‘extra curricular’ – tanításon kívüli – foglalkozások részvétele fontosabb volt, mint az iskolai előmenetel. A szocializmus marxista/leninista népi-demokráciás túlkapásait az iskolákban, a munkahelyen és a családban is.

 

11:30-12:00 Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley): Tóth Gergely„Magyar emlékeink a világban – vetített képes előadás néhány magyar negyedről, és egy új honlap bemutatása”

Előadása a magyar emigrációról szóló terepmunkájáról és az ezzel kapcsolatos tervezett új honlapjáról is szól. Vetített képes előadását mutatja be, ahol több clevelandi kép is gazdagítja a programot. Dr. Tóth Gergely a magyar emigráció-történet kutatása során már közel száz-hetven beszélgetést folytatott főleg ’45-ös és ’56-os menekültekkel. Célja egyrészt az élettörténetek és sorsok dokumentálása, hiszen az emigráció a magyar történelemnek olyan része, melyről a kommunizmus alatt nem eshetett szó, másrészt pedig az igazság rögzítése és a történelem-hamisítások ellensúlyozása, s ezáltal hozzájárulás a valós kép kialakulásához.

 

 

1:30-2:30 Altmann Ede (Cleveland, OH): „Irak architektuma és archeológiája, és egy ősi magyar kapcsolat”

Altmann Ede

Altmann Ede, közismert magyar származású épitészmérnök, katonatiszt, és világutazó, elmeséli hallgatóközönségünknek a több évtizeden át összegyüjtött belátásait, tapasztalatait és megjegyzéseit a nagyvilában, főleg a közép-keleti országokban, melyek minden nap szemúnk előtt uújdonságokat hoznak.

 

 

 

 

 

2:30-3:00 Dr. Alfonz Lengyel, RPA, Founder Sino-American Field School of Archaeology (FL). “OROQENS: From Cave to Autonomy”

Lengyel Alfonz[Powerpoint slide presentation given in absentia by Dr. Márta Pereszlényi-Pintér (Cleveland , OH)] [in English]

 

 

 

 

 

 

3:30-4:00 Stephen Spinder (Rochester, NY & Budapest):Stephen Spinder“Sixteen Years In Transylvania, The Birthplace of Unitarianism” [in English]

 

 

 

 

 

NOVEMBER 27-ÉN, SZOMBATON

 

 

9:25 Szombat reggeli megnyitás: Dr. Nádas János, elnök

 

9:30-10:00 Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, OH): „Az a Amerikai telepek és az amerikai-iráki kapcsolatok”

Tápay1928-ban született Szombathelyen. 1946-ban érettségizett a ciszterciták budai Szt. Imre Gimnáziumában. Miután a történelem, napi politika és külpolitika mindennél jobban érdekelte, diplomáciai pályára készült, de majd az orvosi pályát választotta és a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1956-ban a kórház Forradalmi Bizottságának elnökévé választották és emiatt 1956 decemberében menekülni kényszerült. 1957 februárjában érkezett az Egyesült Államokba, és gyermekgyógyász szakorvosként magánrendelőjében dolgozott Cincinnatiban. Cikkeit az Amerikai Magyar Újság, a müncheni és hazai szerkesztésű Nemzetőr, a Demokrata, a Magyar Nemzet, a nagykőrösi Kék Nefelejts, a beregszászi Kárpátalja és a marosvásárhelyi Népújság fogadták el közlésre. – 1997 óta minden évben előadott a Clevelandi Magyar Kongresszuson

 

10:00-10:30 Dr. Molnár Ágoston (New Brunswick, NJ): Molnár„Honnan és hová az amerikai magyar alapitvány ötven öt év alatt megtett útja” Jöjjenek és hallgassák meg Dr. Molnár Ágostont, aki több évtizedes szolgálatáról tartja előadását.

 

 

 

10:30-12:15 KEREKASZTAL TÁRGYALÁS

HatosMolnár345

A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA: „Mások legyünk, vagy magyarok? Ez a kérdés, válaszatok!”. Főrendező: Nádasné Gabriella; Résztvevők: Dr. Hatos Pál (Balassi Intézet, Mo.), Dr. Molnár Ágoston (volt elnök & főigazgató, Amerikai Magyar Alapítvány, New Brunswick, NJ), Purger Tibor (Fairfax,VA, újságíró, Duna TV tudósitó), Óvári Gabirella (Ausztráliai Magyar Kongresszus rendezője) [résztvevők névsora nem teljes]

 

2:00-3:30 Szent László Rend évi közgyülése, v. Falk ViktorFalk
(Cleveland, OH) Törzsszéktartó (USA), Helyettes főkapitány elnökletével, követi avatás: Műsor: Bogdánffy Szilárdról Ft. Kis Barnabás ofm, Észak Amerikai Magyar Püspöki helynök, tart megemlékezést.

 

 

 

 

3:30-4:00 Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley): Második rész: „Magyar emlékeink a világban – vetített képes előadás néhány magyar negyedről, és egy új honlap bemutatása II”

 

3:30-4:00 Árpád Szőczi (Canada): “Uncovering the Securitate”. Szőczi

 

 

 

 

 

 

4:00-4:30 Óvári Gabriella (Ausztrália):Óvári“If not us, then who will be Hungarian?” [in English]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 28-ÁN, VASÁRNAP

 

 

9:30 am – 12:30 AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLV. ÉVI RENDES KÖZGYÜLÉSE

Elnököl: Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH)

Somogyi

9:30-10:00 Mise / Ökumenikus Istentisztelet
Molnár Lilla Trinity College hallgató, vangélikus diák prédikál, és Dobó Dániel, szintén Trinity College egyetemi hallgató evangélikus diák imát mond.

 

10:00-10:20 Óvári Gabriella „Képek a „ 14. Australian & New Zealand Hungarian Cultural Convention”-ről” Milyen féle kérdéseket tehetünk fel önmagunknak a magyar megmaradásunkkal kapcsolatban? A szombat délutáni előadásában Óvári Gabriella elmesélte, hogy milyen volt a „14. Australian & New Zealand Hungarian Cultural Convention” (http://ii.net/~ovari/tk/14), és majd erről a témáról folytatja az előadását pár kép bemutatásával.

 

10:20-10:50 Dr. Mandel Kinga Magdolna (Erdély, & Buffalo NY Calasanctius Training Program): „A romániai magyarok versenyképessége”

MandelMandel Kinga Magdolna, Ph.D, Erdélyi származású szociológus és oktatáskutató. Iskoláit Csíkszeredában, Kolozsváron, Budapesten és Córdobában végezte. Könyvként megjelent doktori disszertációját a romániai felsőoktatáspolitika 1990-2003 közötti változásáról írta. Korábban a budapesti MTA Kisebbségkutató Intézetében dolgozott kutatóként valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Andragógia Tanszékének docenseként. Jelenleg a CTP támogatásával International Businesst tanul a buffalói D’Youville College hallgatójaként.

„Előadásomban arra keresem a választ, hogy versenyképes-e a romániai magyarság a jelen gazdasági-társadalmi körülmények között. Az oktatást középpontva helyezve elemzem hogyan hatnak az alapvető demográfiai, társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok az erdélyi magyarság veresenyképességére a régióban. Feltárom, hogy milyen kihívásokkal szembesül ez a közösség és milyen kilátásokkal, lehetőségekkel és tartalékokkal rendelkezik. Továbbá körvonalazom, hogy a fizikai távolság ellenére milyen kölcsönösen előnyös együttműködési lehetőségek adódnak az amerikai és az erdélyi magyarság között a közeljövőben.”

 

10:50-11:20 Altmann Ede (Cleveland, OH): „Az Arábia és Afganisztán” Altmann Ede életrajzát elolvashatjuk a péntek délutáni 1:30 órai előadása megjegyzése alatt.

 

11:20-11:50 Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, OH): „Izraelnek nyújtott amerikai segélyezés”
Dr. Tápay Miklós életrajzát elolvashatjuk a szombat reggeli 9:30 órai előadása megjegyzése alatt.

 

12:00 ZÁRÓNYILATKOZAT; Dr. Nádas János,

MAGYAR HIMNUSZ

Az 50. Magyar Kongresszus ünnepélyes bezárása

word-image

Kategóriák
2010 Archívum

50. Magyar Kongresszus – Filmek

FILMEK

 

November 26., Péntek

 

10:00-12:00 Bűn és Bűntelenság: Beszélgetések Biszku Bélával (66 perc, magyar)

Biszku BélaBiszku Béla 1989 óta visszavonultan él  és soha senkinek nem nyilatkozott korábbi tetteiről. Két újságíró, Skrabski Fruzsina és Novák Tamás elhatározta, hogy így vagy úgy, de eljtunak Biszku Bélához, az 1956-os forradalom utáni megtorlás egyik fő (és még élő) alakjához, és lényegében szembesítik tetteivel, illetve megkérdezik tőle nem kéren-e bocsánatot.

 

 

 

1:30-4:00 A Hídember (145 perc, magyar)

Egy 2002-ben bemutatott magyar filmdráma, Hídembermely gróf Széchenyi István életét mutatja be, Bereményi Géza rendezésében. A film története 1820 és 1860 között játszódik a Habsburg Monarchiában és egy különleges szellemi képességekkel és anyagi háttérrel született, magyar arisztokrata életét mutatja be.A  Napóleon bukása utáni években az ifjú Széchenyi gróf könnyelműen elcsábítja bátyja feleségét és az ezt követő botrány tönkreteszi tiszti karrierjét. A megszégyenített asszony hirtelen halála végzetesen megváltoztatja a léha fiatalembert, aki azontúl a felelősség megszállottja lesz és nagy művek létrehozásával akar úrrá lenni sorsán.

Egy nagyszabású barátság és egy különös, minden akadályokon felülemelkedô újabb szerelem segítségével a gróf a korszak híres politikusa lesz, a magyar ellenzék vezére – és ezzel szándékai és neveltetése ellenére a Habsburgok ellenfele. Felelősnek érezvén magát az elszabadult társadalmi indulatokért, az engesztelődést akarja szolgálni. Egy híd építésébe kezd a Dunán, mely a Nyugat és a Kelet közötti kapcsolat jelképe lenne a korabeli Európában. Hírneve és befolyása olyan méreteket ölt, hogy amikor az 1848-as forradalmak alapjaiban rázkódtatják meg a Monarchiát, beleőrül az önvádba. Amíg elborult elmével vegetál egy Bécs melletti magánszanatóriumban, rémlátomásai valóra válnak: a Monarchia különös kegyetlenséggel torolja meg a magyar provincia lázadását. Barátait kivégzik és az engedetlen ország az övéhez hasonló apátiába süllyed. Ekkor a már öreg gróf csodás hirtelenséggel, visszanyerve régi képességeit és energiáját, úgy dönt, hogy felrázza hazáját és egy utolsó, nagy játszmába kezd a Birodalommal.

 

4:00-5:00 ÁVÓsok (dokumentumfilm, 59 perc, magyar)

Magyarország húsz éve lépett a rendszerváltás útjára, azonban vannak olyan tabutémák, amelyeknek feltárásában a mai napig sem történt semmi. 1994-ben elkészült egy filmtrilógia, amelyet közvetlenül elkészülte után be is mutattak, aztán gyorsan el is tűnt. Azóta dobozban pihen. Kik azok, akik féltik tőlünk a tudás szabadságát, s kik azok, akik dobozba kényszerítették egy olyan terrorszervezet történetét, amely egy egész ország életét megnyomorította? A dokumentumfilmek a tamogatok szerint kizárólag a történelemmel, a rendszerváltás előtti 45 évvel foglalkoznak, rendszerváltás utáni politikai megnyilvánulásokat, pártnézeteket nem tartalmaznak. Független film, mégis betiltották.

 

8:30 Inkubátor (magyarul és angolul)

InkubátorA film rendezője, Pigniczky Réka. Ha valaki magyar, de Amerikában születik és nevelkedik, akkor mi képen lehet magyar és amerikai egyaránt? Erre a kérdésre ad választ az Inkubátor című dokumentum film

 

 

 

 

 

 

 

November 27., Szombat

 

9:30-11:15 No Subtitles Necessary (2008, angol, 96 perc)

Kovács László és Zsigmond Vilmos operatőrök történetét meséli el.nosubtitles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:00-3:30 Dracula’s Shadow – The Real Story Behind the Romanian Revolution (90 min., angol)

draculaAz 1989 december 15-i romániai forradalomról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:00-5:00 Részletek Puskás Hungary filmből, (60 perc, magyaru)

A kispesti Puskás Ferenc meséje, kivételes lövőkészségű futballista,puskas aki az Aranycsapat tagjaként érte el legnagyobb sikereit, 1952-ben olimpiai bajnoki címet. Filmforgató: Almási Tamás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategóriák
2010 Archívum

50. Magyar Kongresszus – Ünnepi Szónok

ÜNNEPI SZÓNOK

Dr. HATOS PÁL

előadásnak címe:
„A Magyarság jó híre a világban.
Kihívások és teendők a 2010-es években”

 

 
Dr.HatosPalDr. Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója, megosztja jövő terveit az Intézettel kapcsolatban. A Balassi Intézet a határon túli magyar kultúra magyarországi és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatásáért felelt. A kormány azonban az intézetnek az eddiginél bővebb, Magyarország nemzetgazdasági megerősítését is szolgáló küldetést szán a jövőben. Így dr. Hatos Pál a külföldi magyar intézetek hatékonyabb működtetésére vonatkozó javaslatok felmérésével foglalkozik. Előadásában kitér majd a külföldi magyarságot érintő kérdésekre.

Dr. Hatos Pál az ELTE történelem-magyar szakán, illetve jogi karán végzett; pályáját a Budapesti Piarista Gimnázium-ban tanárként kezdte. 1998 óta tanít az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén; meghívott előadó volt az Indiana University Magyar Tanszékén. Történelmi tárgyú monográfiái mellett több szakmai publikációja jelent meg, többek között a felsőoktatás modernizációja és nemzetközisítése témakörében.

 

 

 

/További információk a Csatolmányban/

Kategóriák
2010 Archívum

50. Magyar Kongresszus – Irodalmi és Művészest

A MAGYAR TÁRSASÁG RENDEZÉSÉBEN

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST

word-image

L. MAGYAR KONGRESSZUS

„HAGYOMÁNYAINK SZÁLLNAK NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE . . .”

JELSZAVUNK NYOMÁN HÍVJUK ÖNT CSALÁDJÁVAL ÉS BARÁTAIVAL EGYÜTT AZ IDEI

IRODALMI ÉS MŰVÉSZ ESTRE, A MAGYAR TALÁLKOZÓ KERETÉBEN, MERT GYÖNYÖRŰ, GAZDAG A MŰSORUNK!

2010. NOVEMBER 26-ÁN, PÉNTEKEN ESTE 6:30 ÓRAI KEZDÉSSEL

A HILTON GARDEN INN DOWNTOWN CLEVELAND HOTEL DÍSZTERMÉBEN


IRODALMI ÉS VÉSZEST

 

 

Russell Eva

Műsorvezető: Russelné Éva

 

6:30  POHÁRKÖSZÖNTŐ

7:00 MŰSOR

Neszlényi Judith:  (zongora)

„MAGYAR RAPSZÓDIA #12”/ LISZT FERENC

„SZERELMI ÁLOM” / LISZT FERENC

Pavlish Lavinia (Panni): (hegedű)

„CSÁRDÁS”/ VITTORIO MONTI (1904)

„ERDÉLYI NÉPI TÁNCOK”/BARTÓK BÉLA (1910)

Chmielewski Emese: (népdal)

„ZAVAROS A TISZA” / BALLADA/RÉSZLET

„BONCIDAI ASSZONYOK”

Ország Éva:  (vers, ének)

REMENYIK SÁNDOR, „AZ IGE”

„SZÉP VAGY GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG”

Solymosi Aladár: (vers)

BENCZE IMRE ÍRTA LŐRINCE LAJOSNAK ÉS GRÉCSY LÁSZLÓNAK,

ÉDES ÉKES APANYELVÜNK”

8:00 KÖSZÖNTŐ – Dr. Nádas János, elnök

8:00-8:30  SZÜNET – TISZTIKARI FOGADÁS

8:30 FILM INKUBÁTOR

A film rendezője, Pigniczky Réka. Ha valaki magyar, de Amerikában születik és nevelkedik, akkor mi képen lehet magyar és amerikai egyaránt? Erre a kérdésre ad választ ez a dokumentum film.

8:00 -10:00  FIATAL MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA ÉS FOGADÁS

 

 

A MŰVÉSZEKRŐL

Neszlényi Judith: zongoraművésznő, Pasadena, Kalifornia. Neszlényi Judith

Nagyszámú kitüntetései között megemítjük, hogy 2006-ban, Sólyom László, a Magyar Köztársaság akkori Elnöke,

a „ Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje ” kitüntetést adományozta a művésznőnek,

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméinek ápolásáért és őrzéséért

és a Magyar modern zeneművészet terén kifejtett sokoldalú tevékenységéért.

 

 

 

Pavlsih LaviniaPavlish Lavinia (Panni), hegedűművésznő, volt clevelandi lakos,

jelenleg a híres Juilliard School of Music (NYC) tanulója,

beragyogja a színpadot tehetségével és a gyönyörű zenedarabokkal amelyeket előad.

 

 

 

 

Chmielewski Emese tizenöt éves. Chmielewski Emese

Magyar származása mindig igen nagy szerepet játszott az életében.

 A 2010-es Jubileumi Cserkész Tábor Népdalvetélkedőjének,

korosztályában első helyezettje lett, mely vetelkedőn, 5 kerület, 27 csapata versenyzett.

 

 

 

 

 

Ország ÉvaOrszág Éva tizenöt éves és 11. osztályos tanuló a Kenston-i Középiskolában.

1999 óta Cserkészkedik a 34. Zrínyi Ilona leány cserkész csapatban.

Járt a Cleveland-i Magyar Iskolába (Szt. Imre Templomba) ahol megtanulta Magyarország történelmét,

Magyar nyelvtant és Magyar verseket szavalni.

 

 

 

 

Ifj. Solymosi Aladár Magyarországon született, Cleveland környékén nőtt fel,Solymosi Aladár

hosszú éveken át cserkészkedett, majd több magyar egyesületben vett és továbbra is vesz részt.

Előadása, az „Édes, ékes apanyelvünk” című vers, humoros hangvételű,

de ugyanakkor jól ecseteli a magyar nyelv sokszinűségét, gazdagaságát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/További információk a csatolmányban/

Kategóriák
2010 Archívum

50. Magyar Kongresszus – Meghívó, Program

MAGYAR KONGRESSZUS

DÍSZVACSORA

ÁRPÁD AKADÉMIA

MAGYAR BÁL

 

 

Meghívó

 

 

L. MAGYAR KONGRESSZUS

 

2010. NOVEMBER 26 – 27 – 28.

 

Az L. (50.) MAGYAR KONGRESSZUS
Szervező Bizottsága
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2010. november 27-én, szombaton este rendezendő
DÍSZVACSORÁVAL
egybekötött
MAGYAR BÁLRA
m e l y n e k s z í n h e l y e
a H i l t o n G a r d e n I n n s z á l l o d a
Nagy Bálterme
Cleveland belváros
(1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio 44115 USA)

 


50 éves találkozó és pohárköszöntő: 6:30 pm

Díszvacsora: 7:00 pm

Magyar Bál: 8:30 pm


MEGHÍVOTT VENDÉGEK RÉSZÉRE ESTÉLYI RUHA KÖTELEZŐ

Magyar ruha viselete különösen meleg fogadtatásban részesülne

 

 

A DÍSZVACSORA és BÁL MŰSORA

 

6:30 – 7:00  –  50 éves báli találkozó, Pohárköszöntő

7:00 –  Üdvözlet   Dr. Nádas János, elnök

Amerikai és Magyar Himnusz

— Ima —

8:30  A Magyar Kongresszus Bírálóbizottsága által odaítélt Árpád arany érmek és Árpád Szövetség díszjelvények nyerteseit a díszvacsora műsora alatt kihirdetjük, kiadjuk és a XLIX.-L. Krónikában közöljük.

Dr. Molnár ÁgostonOrosz Erzsébet,  Szőczi Árpád,  Dr. Tóth Gergely

Utána: — MAGYAR BÁL —

2010-es bálelnökök: Pavlish Lavinia és Nádas István

2010-es első bálozóink és nyitótáncosaink bemutatása

Volt Magyar Bálosok Nyitása

A tánczenét a Continentalzenekar szolgáltatja.

11:00 –  A clevelandi cserkészek Regös csoportja Rábaközi népitáncot bemutat, Slattery Kriszta, Eppleyné Tábor Hajnal, és Tábor Mátyás vezetése alatt.

 

 

50. MAGYAR KONGRESSZUS

 

A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA: Mások legyünk, vagy magyarok? Ez a kérdés, válasszatok!

 

NOVEMBER 26-ÁN, PÉNTEKEN:

10:00-10:30

Edison II Terem: Nádas Kuni (Canton, OH): „2010 Jubileumi Tábor: Testvériesség és szolgálat”

Armington Terem: FILM: Bűn és Bűntelenség: Beszélgetések Biszku Bélával (66 perc, magyarul, NO subtitles)

 

10:30-11:00

Edison II Terem: Rátoni-Nagy Tamás (Cleveland, OH): „’Facebook’- miért fontos a ’Pofakönyv’ meg az Internet a magyar összetartáshoz”?

 

11:00-11:30

Edison II Terem: Neszlényi Judith (Pasadena, CA): [könyv bemutatás]: „A Kommunizmus gyermeke”

Armington Terem: Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley): „Magyar emlékeink a világban – vetített képes előadás néhány magyar negyedről, és egy új honlap bemutatása”

 

12:00–1:30

Ismerkedő fogadás: A Magyar Társaság szeretettel várja minden kongresszusi résztvevőt, háziasszonya: Somogyiné Mariana (Cleveland, OH)

 

1:30-2:30

Edison II Terem: Altmann Ede (Cleveland, OH): „Irak architektuma és archeológiája, és egy ősi magyar kapcsolat”

Armington Terem: FILM: A Hídember ( 2002, 145 perc, magyar, NO subtitles)

 

2:30-3:30

Edison II Terem: Gabriella Óvári (Ausztrália) “If not us, then who will be Hungarian?” [in English]

 

3:30-4:00

Edison II Terem: Stephen Spinder (Rochester, NY & Budapest): “Sixteen Years In Transylvania, The Birthplace of Unitarianism” [in English]

 

4:00-5:00

Edison II Terem: FILM: ÁVÓsok (dokumentumfilm, 59 perc, magyarul, NO subtitles)

 

5:15

Edison Kiállító Terem: ― Ünnepélyes megnyitás ―

Művészi kiállítások, Könyvkiállítás: Ludányi Nádas Panni (Ada, OH) rendezése alatt

 • Altmann Ede (Cleveland, OH): Híres magyar felfedezés: a „gömböc”
 • Bogárdy Imre (Cleveland, OH): Akvarellkiállítás
 • Hornok Ernő (Gyomaendrődi úságíró): „A Magyar Föld”
 • Ludányi Nádas Panni (Ada, OH): Könyvkiállítás
 • Stephen Spinder (Rochester, NY & Budapest)
 • Volkerné, Dr. Almay Katalin (Shepherdstown, WV): „Budapest múltja és jelene”
 • Karácsonyi vásár – szaloncukor, bejgli (mákos, diós) és ajándék tárgyak

 

6:30

Magyar Társaság Tisztikari fogadás/koktélparti

 

7:00

Nagy Bálterem:  IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST „Hagyományaink szállnak nemzedékről nemzedékre . . .” Műsorvezető: Russelné Éva (Cleveland, OH)

 

8:00-10:00

Magyar Társaság Ifjúsági Képzőművészeti kiállítás, Nádas János rendezése alatt, fiatalokat várjuk!

 

8:30

FILM: Inkubátor

 

 

NOVEMBER 27-ÉN, SZOMBATON:

9:25

Edison II Terem: Szombat reggeli megnyitás: Dr. Nádas János, elnök

 

9:30-10:00

Edison II Terem: Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, OH): „Az a Amerikai telepek és az amerikai iraki kapcsolatok”

Armington Terem:  FILM: No Subtitles Necessary (2008, in English, 96 min., Dir.: James Chressanthis)

 

10:00-10:30

Edison II Terem: Dr. Molnár Ágoston (New Brunswick, NJ): „Honnan és hová az amerikai magyar alapítvány ötvenöt év alatt megtett útja”

 

10:30-12:15

Edison II Terem: Kerekasztal tárgyalás: A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA: „Mások legyünk, vagy magyarok? Ez a kérdés, válaszatok!” Főrendező: Nádasné Gabriella; Résztvevők: Dr. Hatos Pál (Balassi Intézet, Mo.), Dr. Molnár Ágoston (volt elnök & főigazgató, Amerikai Magyar Alapítvány, New Brunswick, NJ), Purger Tibor (Fairfax,VA, újságíró, Duna TV tudósitó) [résztvevők névsora nem teljes]

 

12:15-2:00

Nagy Bálterem: Magyar Kongresszus hagyományos Társasebéd

Ünnepi Szónok: Dr. Hatos Pál

 

2:00-3:30

Edison II Terem: FILM: Dracula’s Shadow – The Real Story Behind the Romanian Revolution (90 min., in English)

Armington Terem: Szent László Rend évi közgyülése, v. Falk Viktor (Cleveland, OH) Törzsszéktartó (USA), Helyettes főkapitány elnökletével, követi avatás: Műsor: Bogdánffy Szilárdról Ft. Kis Barnabás ofm, Észak Amerikai Magyar Püspöki helynök, tart megemlékezést.

 

3:30-4:00

Edison II Terem: Árpád Szőczi (Canada): “Uncovering the Securitate”. The director of the Dracula’s Shadow Film discusses his most recent leads.

Armington Terem: Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley): Második rész: „Magyar emlékeink a világban – vetített képes előadás néhány magyar negyedről, és egy új honlap bemutatása II”

 

4:00

Armington Terem: Részletek Puskás Hungary filmből, 60 perc, magyarul NO subtitles).

 

6:30

Nagy Bálterem: Pohárköszöntő — „Cocktail” óra

 

7:00

Nagy Bálterem: Díszvacsora és Hagyományos Magyar Bál

Az Árpád Akadémia érmeinek és az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása

 

11:00

Nagy Bálterem: Rábaközi táncokat mutat be a clevelandi cserkészek Regös csoportja.

 

 

NOVEMBER 28-ÁN, VASÁRNAP:

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLV. ÉVI RENDES KÖZGYÜLÉSE
Elnököl: Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH)

9:30-10:15

Mise / Ökumenikus Istentisztelet

 

10:15-10:45

Dr. Mandel Kinga Magdolna (Erdély, & Buffalo NY Calasanctius Training Program): „A romániai magyarok versenyképessége”

 

10:45-11:15

Altmann Ede (Cleveland, OH): „Az Arábia és Afganisztán”

 

11:15-11:30

Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, OH): „Izraelnek nyújtott amerikai segélyezés”

 

11:30-11:45

Dr. Alfonz Lengyel, RPA, Founder Sino-American Field School of Archaeology (FL). “OROQENS: From Cave to Autonomy” [Powerpoint slide presentation given in absentia by Dr. Márta Pereszlényi-Pintér (Cleveland, OH)]

 

 ZÁRÓNYILATKOZAT

A Kongresszus ünnepélyes bezárása, Himnusz

 

 

/Részletek és fotók: lásd a csatolmányban!/

Kategóriák
2010 Archívum

A Magyar Társaság 2010-évi Tisztikara és Tervező Bizottsága

Jöjjön el az L. Magyar Kongresszusra!

 

2010 Tisztikar

 

 

Alapiné Etelka, Erőssy Ilona, Kis Ferenc, dr. Nádas János,
dr. Nádasné Ormay Gabriella, Ludányi Nádas Panni, Mészárosné Mária,
Pintérné dr. Pereszlényi Márta, Rátoni-Nagy Tamás, Rátoni-Nagyné Vali,
Remenyik Sarolta, Russellné Éva, Somogyi Lél,
dr. Somogyi Ferencné Sarolta, Szabolcsné Erzsébet, Varga Sándor
(és Nadas Gyula, és Somogyiné Mariana segítségével)