Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Árpád Akadémia

arpad erem0011965ben dr. Somogyi Ferenc kezdeményezésére, dr Nádas János elnökletével a pályázatok nyertesit tudományos, irodalmi és művészeti kitüntetjeit Árpád akadémia néven külön szervezetbe tömörítették és a Magyar Társaság örökös tiszteletbeli tagjainak nyilvánították. Az Árpád Akadémia célja a magyar szellem általános emberi szempontból is kiváló alkotásainak és azok szerzőinek felkutatása, számbavétele Nyugaton.

Különleges feladata, hogy a magyar szellem alkotó kedvét idegenben is ébren tartsa és fokozza. Tagjai elsősorban azok a szabad földön élő magyar vagy magyar származású tudósok, írók és művészek akiket az Árpád Akadémia a tagok sorába évenként meghív. A meghívás pályadíjnyertes alkotás vagy közismertté vált külföldi teljesítmény alapján történik. Az Árpád Akadémia adattárában kézzelfogható bizonyságtétel nyilvánul meg arra vonatkozóan hogy a két világháború elvesztése és az 1956-os szabadságharc leverése következtében a történeti Magyarország s a Kárpát-medencében élő magyarság milyen óriási szellemi értékveszteséget szenvedett amikor legjobbjai szülőhazájuk elhagyására kényszerültek. Ugyanakkor felmérhető az a rendkívül figyelemre méltó szellemi értéknyereség is, amely a befogadó országokat gazdagította, amikor a magyar tudósok, írók és művészek részére szabad életet, valamint felkészültségüknek és tehetségüknek megfelelő érvényesülési lehetőséget biztosítottak.

2017 Árpád Akadémia kitüntetjei

Megtiszteltetés számunkra kihirdetni, hogy 2017-ben az Árpád Akadémia kitüntette, Prof. Hargitai Pétert, az irót, és költőt.

Alkotásai, többek közt:
Forum: Ten Poets of the Western Reserve
Perched on Nothing’s Branch (József Attila ford.)
Budapest to Bellevue / Budapesttől New Yorkig és tovább,
Magyar Tales
The Traveler (Szerb Antal ford.)
Attila: A Barbarian’s Bedtime Story
Attila: A Barbarian’s Love Story
Mother Tongue: A Broken Hungarian Love Song
My POEMpire (Mózsi Ferenc ford.)
Passion for New Beginnings (Bertalan Imre ford.)
Millie / Millie / Attila & Lyudmilla
Daughter of the Revolution / A forradalom lánya
Attila József: Selected Poems (József Attila ford.)
My Song of Songs (Mózsi Ferenc ford.)
InVenting Being (Mózsi Ferenc ford.)
Barbarian Phantasy / Barbár Fantázia
American Hungarian Trilogy / Amerikai Magyar Trilógia
Who Let the Bats Out?
Witch’s Island and other Poems
Traveler and the Moonlight (Szerb Antal ford.)
Attila kürtje

Az Árpád Akadémia célja a magyar szellemben írt kimagasló értékű alkotások megismertetése és elismerése, továbbá a magyar szellem alkotó-kedvének ébrentartása és fokozása. Prof Hargitai saját alkotásia mellet magyar irodalom tolmácsolásával is foglalkozik. Legújabban monográfiája, „If Attila Jozsef Were Alive Today,” (Ha József Attila ma élne) hamarosan megjelenik.

Prof. Hargitai Péter

Arpad-Akademia-1982ig

Árpád Akademia 1982ig

Arpad-Akademia-Ertesito

Árpád Akadémia Értesitő

Az Arpad Akademia es Arpad Szovetseg tagjai 20090720

Az Árpád Akadémia és Árpád Szövetség tagjai 2009-07-20