Kategóriák
2002 Körlevelek

KÖRLEVÉL

KÖRLEVÉL
a Magyar Társaság, az Árpád Akadémia és az Árpád Szövetség tagjainak és mindazoknak, akik körleveleinkre igényt tartanak.

Legjobb kívánságainkkal jelentkezünk az újév elején és mindenkit kérünk, fokozzák aktivításukat, hogy Társaságunk amerikai működésének  50. jubileumát méltó módon megünnepelhessük.

  1. 200 évi számadásunkat tisztikari ülésünkön lezártuk és ez alkalommal köszönjük védnökeinknek és mindenki másnak anyagi hozzájárulását és személyes részvételét – támogatásukat munkánkban.

A beküldött észrevételeket is köszönjük, kérjük a jövőben is azt, mert a közös együttműködésre szükség van, hogy jubileumi Kongresszusunk méltó legyen az előző évtizedek eredményeihez.

Kérjük az évi tagdíjat (10 dollár), valamint az Árpád Akadémia tagdíját (a Krónikával együtt 25 dollár) megküldeni (U.S. dollárt).

Fel szeretnénk hívni kedves Barátaink figyelmét arra, hogy a Magyar Társaság az évi Találkozók/Kongresszusok időpontját azért rövidítette Thanksgiving hét végére, mert akkor a dolgozók általában szabadságot kapnak és el tudnak jönni összejöveteleinkre. Azóta többen családi összejöveteleiket is ezen a napon tartják – közismerten – tehát ütközés van. Figyelemmel a 50. évfordulóra, szeretnénk kérni, hogy azok a családok, amelyeknek tagjai szétszóródtak, kivételesen családi összejöveteleiket karácsonyra vagy más időpontra tervezzék és jöjjenek el a mi Kongresszusunkra, újra találkozni régi barátaikkal, akár úgy is, hogy a családi találkozót Kongresszusunk keretében rendezzék meg. – Nagyon köszönjük.

Kérjük, hogy hívják meg Kongresszusunkra kedves barátaikat is.

Magyar szeretettel:

       Dr. Nádas Gyula                              Dr. Nádas János
az Árpád Akadémia elnöke               a Magyar Társaság és az
Árpád Szövetség elnöke

Kategóriák
2002 Körlevelek

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE 50 éves a Magyar Társaság „Sorsunk – Múltunk – Jövőnk”

50 éves a Magyar Társaság

„Sorsunk – Múltunk – Jövőnk”

Ezévi (2002) Kongresszusunk keretében emlékezünk meg a Magyar Társaság 50. jubileumi megalapításá ról, amelyet Clevelandben november 29 és december 1 között tartunk. Kérjük magyar testvéreinket, jöjjenek barátaikkal, családjaikkal, hogy együtt ünnepeljünk és újítsuk fel régi ismeretségeinket és barátságainkat.

Mi büszkék vagyunk magyar származásunkra, ápoljuk nyelvünket és történelmünket. Amennyiben politikai kérdések befolyásolják ezeket, próbálunk nyílt fórum formájában foglalkozni velük a Kongresszus keretén belül.

Kérjük, tudassák velünk, ha kívánnak előadást tartani, mielőtt lezárjuk program-tervezetünket. Előadóink önkéntesen vesznek részt a Kongresszuson. Céljuk:

tudásukat a résztvevőknek

átadni.

— Somogyi Lél


Ifjusági program

Nádas Gabriella

Ifjúsági program: A már hagyományosá vált ifjúsági programunkat péntek estére, november 29-re tervezzük. Major General Róbert Iványi, aki parancsnoka az Amerikai Katonaságnak Háború Egyetemének, nyitja meg a programot angol nyelvű beszédével. Érdekes lesz hallani, hogy egy volt clevelandi lakos, volt St. Ignatius diák, magyar szülők fia miképpen ért el ilyen magas megbízást az amerikai hadseregben.

General Iványi megosztja velünk kilátását és véleményét a mai amerikai helyzetről. Előadása után alkalom lesz kérdésekre. Utána egy ifjúsági fogadást rendezünk. Szeretettel vár a rendezőség minden egyetemistát és idősebb középiskolás diákot, valamint most végzett fiatalokat.


Hungarian folk costumes are richly decorative and colorful, and each has a special history of its own that relates to the regions of historical Hungary.
Hungarian folk costumes are richly decorative and colorful, and each has a special
history of its own that relates to the regions of historical Hungary.

Divatbemutató

Nádas Gabriella

Célunk bemutatni, hogy a “Nemzeti Öntudat” hogyan alakult ki “Öltözetünkből”, különösen stilizált öltözetünkből. Dr. Pereszlényi Márta gyűjti az adatokat, és szívesen fogadnánk kölcsönben magyar ruhákat, magyaros öltözeteket, különösen stilizált magyaros ruhákat, melyeket bemutatnánk a program alatt. Sikerült felkérnünk egy pár fiatalt mint modell, de aki szeretné, hordhatná saját ruháját a bemutatón. Ki szeretnénk térni arra, hogy a Diaszpórában, különösen az USA-ban meg Kanadában, hogy marad meg a magyar öntudat a ruhákon keresztül és majd az elszakított területeken is, például Kárpátalján.

Kategóriák
2002 Körlevelek

MAGYAR TÁRSASÁG – Tájékoztató

BEKÖSZÖNTŐ

Dr. Nádas Gyula

Kedves Magyar Testvérünk, aki ezeket a sorokat megkapja: szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy most próbaképen elindítjuk körleveleinket egy modernebb, könnyen olvasható formában.

A Magyar Társaság – Árpád Akadémia – Árpád Szövetség ebben az évben ünnepli amerikai újra alakulásának 50. évét, ami egy emberéletnél is, egy szövetségnél is számottevő idő.

A Magyar Társaság tisztikara és választmánya együttes ülésén egyhangú szavazattal elfogadta azt a javaslatot, hogy ebben az évben jelentessük meg ezt a kis TÁJÉKOZTATÓT, nyomtatott, olvashatóbb formában, amely jobban megfelel a mai rohanó világnak és valójában a lapot közösen szerkeszthetjük, irányíthatjuk, véleményünket közölhetjük, hogy mit tartunk fontosnak és érdekesnek.

Egyébként: tanulni nem szégyen még idősebb korban sem. Ha figyeljük az emigráció többi nemzetségét, azt tapasztalhatjuk, hogy mindegyik összefog és kifele igyekszik nagyot mutatni.

Társaságunk megalapítója az alakuló gyűlésen Innsbruckban ezeket mondotta:

“Hölgyeim és uraim: az orosz megszállás miatt ideglenesen ittkint kell élnünk. Megalapítjuk a Magyar Társaságot és mindenkit figyelmeztetek arra, hogy célkitűzésünk magyarságunk megtartása, összefogása itt külföldön, egymás támogatása és segítése. Megtiltok bármilyen pártpolitikai vitát tagjaink között, nem tartozunk semmilyen szélsőséges irányzathoz, nemzeti alapon gondolkodók vagyunk, – és – ha majd egyszer hazatérhetünk, akkor kezdhetjük a vitatkozást megint, hogy ki a jobb magyar”.

Tehát szervezeteink célkitűzése a Magyar Nemzet megmaradása, megerősödése érdekében való önzetlen összefogás, ami minden magyar kötelessége, aki magát magyarnak tartja és azt nemcsak otthon gondolja, hanem részt vesz
mint aktív tag, magyar újságot olvas, magyar templomot támogat és utódait mind magyar nyelvre oktatja.

Ezennel, a Magyar Nemzeti Emigráció nevében valamennyi magyar testvérünket kinevezem a magyar emigráció nagykövetének, felhatalmazom és tisztelettel kérem, követelem, hogy legyen aktív, magyar rokonait, ismerőseit és barátait szervezze be soraink közé, mert az …


Magyar szellemet ápoljuk

Szabolcs Lászlóné Erzsébet

Dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke, felhívott telefonon és arra kért hogy írjak egy rövid felhívást az újonnan megindítandó körlevelünkbe. Rövid tiltakozás után megígértem. Íme….

A Hálaadás hetének 1961 óta különleges jelentősége van az em igrá cióban élő m agyarok számára. Már negyven alkalommal megrendeztük a “Magyar Kongresszust”. Ebben az évben a Magyar Társaság fennállásának 50. évében, szeretnénk az eddigi előadásokat felülmúlva egy sokkal nagyobb méretű előadás sorozatot tartani.

Dr. Nádas János elnök és munkatársai már úgyszólván majdnem mindent elrendeztek. Az előadók tömegesen jelentkeztek tudományos, orvosi, művészeti, történelmi és zenei szereplésre. Nem régen Zala László előadásában örömmel allottuk,
hogy hány tehetséges magyar honfitársunk működött a múltban és jelenleg is csodálatos felfedezéseket alkotva szolgálják a magyarságot.

A “Krónika” minden évben leközli az előadásokat és habár a résztvevő magyarság számbelileg csökkent, de mi mégis úgy érezzük és szeretnénk, ha sikerülne újból felrázni a hallgatóság figyelmét egy olya n esem ényre, am el yen mindenki megtalálja a maga téma körét.

A “Magyar Találkozó” minden egyesülettől külön működik, így minden szabad magyar elgondolását tolmácsolja és az emigrációban olyan értéket képvisel, amelyre igen nagy szükség van, hogy a magyar szellemet ápoljuk. Mi szeretnénk a fiatalságot is bekapcsolni, még azokat is, akik már csak törve, vagy egyáltalán nem beszélik nyelvünket, de még él bennük a “hova tartozás gondolata”, hogy megérezzék azt, hogy magyarnak lenni, magyar


Csaba Csere, editor of Car & Track Magazine, speaking at last year’s programMagyar Találkozó Ifjúsági Programja

Nádas Gabriella

A múlt találkozón Csere Csaba, a Car and Track Magazine szerkesztője vetített képes előadása, bemutatott egy olyan pálya kört amiről legtöbben csak álmodni tudunk. Gyors versenyautókra, luxus autókra, német autobánra, próba terepekre, autó tervekre, autó bírálásra mind kitért előadásában. Csere Csaba úgy mint sok résztvevő fiatal Clevelandben kezdte és ma már híres szerkesztő. Példája, beszámolója elragadó volt. Ezt követte egy Rock zene bemutató a Csodaszarvasoktól és a Piros Lámpásoktól.

Azután többen kedvet kaptak szerepelni és felléptek csoportosan is énekelni, dobolni, gitározni. Az estét egy fogadás zárta be. Tervezett programunk hasonlít majd a múlt évihez.

Újból felkérünk egy közismert magyarszármazású előadót és azután ki tudja milyen kedvet kapunk szerepelni, szórakozni vagy zenélni.

Péntekre november 29-re tervezzük az Ifjúsági / Egyetemista Programot…. Légy ott!!