Kategóriák
2009 Körlevelek

2009. Őszi Tájékoztató

word-imageMAGYAR TÁRSASÁG

P.O. Box 771066,
Cleveland, Ohio 44107, USA
Telefon: (216) 521-7183 www.hungarianassociation.com
2009. októberi szám

Tájékoztató

 

 

 

 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTŐJE
A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus
‒ A MAGYAR MOZAIK ‒

 

 

 

Program Főpontokban

Valójában, „Magyar mozaik” az ez évi clevelandi Magyar Társaság Kongresszus főtémája.
Szeretettel meghívjunk minden támogatónkat és érdeklődőnket jöjjenek el a Magyar Találkozónkra és Magyar Bálunkra. Sok újítást tervezünk, igyekszem röviden ismertetni:

Az Irodalmi és Művészest:
 Vizin Viktória, világhírű opera- énekes, magyar népdalcsokorral ékesíti „Hungary Through Imagination” előadását.
 Marosvásárhelyi híres baritonja, Balla Sándort zongorán kíséri testvére Balla Zsuzsanna.
 Koka Rozália a híres bukovinai székely mesemondó fellép szórakoztató, vidám műsorával: „Egy Asszon[y] Két Vétkecskéje”.

Páneurópai piknik: Pont 20 éve annak, hogy Magyarország a Páneurópai piknik alkalmával megrengette a Berlini falat és előre mozdította Európa önállóságát a Szovjet hatalom alól. Micsoda nagy örömteljes évforduló! Igyekszünk megemlékezni kicsi országunk jövőbelátó merészségéről ugyanolyan hangulatban, mint ahogy annak idején történt.

Szeretettel meghívjuk a Magyar Kongresszus résztvevőit egy piknikre péntek délre!

Angol nyelvű előadásaink:
 Professzor Pat Valdata, író: könyv-ismertetése: The Other Sister
 Spinder Stephen, fényképész: Erdélyi Utazásai
 Bártfay Arthur: “Louis Kossuth’s Life Story and 1100 years of Hungarian History in 20 minutes”
 Dr. Nádas János: “The Unconscious Mind”

Magyarországról érkező előadóink:
 Dr. Csókay András: „Hit és Tapasztalat”
 Nt. Pásztor Kupán Gerő: „Az Erdélyi Magyarság Pusztulása”
 Forrai Atya ismerteti küzdelmét a Miskolci Jezsuita iskolának, hogy elérje és ma már fölülmúlja azt a nívót, amiről a Jezsuita Rend iskolái híresek.

Kerekasztal tárgyalásunk: A Kisebbségei kérdések.
 Vezeti Professzor Ablonczy Balázs, a Bloomington Indiana tanszékről.
 Hozzászól Dr. Ludányi András, Ohio Northern egyetemi professzor.

Kiállítások és vásárok:
 Hagyományos könyv vásárt rendez Ludányi Panni.
 Bogárdy Imre kiállítja festményeit.
 Varga Tünde és Fazekas Mónika ékszer kiállítást rendeznek.
 Könyvét kiállítja Prof. Pat Valdata.
 Kanadában szerkesztett Magyar Irodalmi folyóiratát kiállítja Dancs Rózsa.
 Fényképeit kiállítja Stephen Spinder.
 Makk Imre történelmi festményeinek mását kiállítjuk legújabb alkotásaival.
 „Magyar Divat képekben” című kiállítást tervez Prof. Pereszlényi Márta.

Egészségügyi előadóink:
 Prof. Kovács István, Slippery Rock Egyetemről, a testnevelés és agyműködés kapcsolatáról ad elő.
 Dr. Pásztori-Kupán Mária Barbara, gyermekorvos, a csontritkulásról tart előadást.

Visszatérő előadóinkat szeretettel köszöntjük:
 Professzor Várdy Bélá előadása: Zrínyi Miklós, A szigetvári hősnek alakja.
 Professzor Várdy Ágnes előad Márai Sándorról.
 Dr. Tápay Miklós tárja fel a keleti helyzetet.

Szombati ebédünk ünnepi szónoka:
Dr. Martonyi János, a FIDESZ volt külügyminisztere, eljön közénk beszélni a magyar váltságról amelyet a világváltság még jobban kiváltott.

Magyar ízek:
 Rácz Zsuzsa szombat délután elbűvöl bennünket a Magyar konyha bemutatásával.
Etnikai lapszerkesztés:
Torontóból a „Kalejdoszkop” szerkesztője, Dancs Ró-zsa előadja „Etnikai lapszerkesztés, mint erkölcsi elkötele-zettség az anyanyelv szolgálatában – a magyar kulturális értékek megismertetése a külföldön nevelkedett új nemze-dékekkel és a világgal”.
Új Hotelünk Hilton Garden Inn Downtown:
 Uszoda, tornaterem, vendéglő ott háló vendégek részére.
 Báltermük alkalmat ad társalgó asztalok felállítására azok részére akik beszélgeti szeretnének.
 A tánczenét a „Szinkron” zenekar szolgáltatja.
Jöjjön el és vegyen részt a Magyar Találkozón!

– Dr. Nádas János, elnök


IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST — 2009. november 27.

Péntek esti program 7-kor
Új szenzációk!

Vizin ViktóriaVizin Viktória
A mezzoszoprán Vizin Viktória, magas királynői alkatával és vonzó egyéniségével egyszeriben beragyogja a színpadot, színészi játékával, előadásmódja teli fiatalos hévével és energiájával. Hangja, amely egyaránt jól szól mélységben és magasságban, valamint hangszínezete az, amivel ideálissá tudja formálni minden szerepét. Vizin Viktória 2001-ben érkezett az USA-ba és 2004 óta él férjével és két kis gyermekükkel Chicago nyugati perem városában, Aurorában. Kecskeméten, Kodály Zoltán szülővárosában, született. Lásd: www.viktoriavizin.com

 

Balla SándorBalla Sándor
Új fiatal magyar tehetség, nemzetközi ismert bariton opera énekes, péntek este fellép a színpadra, nővére Balla Zsuzsanna zongora kíséretével. Zenei tanulmányait Marosvásárhelyen, Brassóban, és Kolozsvárott végezte.
Koncertjeivel Európa és az USA szerte örvendeztette hallgatóit.

 

 

Balla ZsuzsannaBalla Zsuzsanna
Zongoraművész és tanár, pénteken este beragyogja a színpadot. Balla Zsuzsanna 2001-ben érkezett az USÁ-ba, családjával együtt. Zongora szakos zenei tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte. Koncertjeivel Európa és az USA szerte elbűvölte hallgatóit.

 

 

Kóka Rozália

Kóka Rozália Péntek este szerepel
a híres bukovinai székely énekes, író, együttesvezető és mesemondó
szórakoztató, vidám műsorával: „Egy Asszon[y] Két Vétkecskéje”

 

 


Dr. Martonyi JánosMartonyi
magyarországi vendégünk, 2009 november 28.án, d.u. 12:00,
a Magyar Kongresszus hagyományos Társasebéd ünnepi szónoka,
előadásának címe:
„Világválság — magyar válság”
Dr. Martonyi János Kolozsvárott született, a József Attila Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán tanult, majd jogi diplomát („summa cum laude”) szerzett.
Budapesten, majd Szegeden volt ügyvédjelölt. 1979-ben került Brüsszelbe mint a
Brüsszeli Kereskedelmi Kirendeltség kereskedelmi titkára, majd 1985-ben a Kereskedelmi
Minisztérium főosztályvezetője.
Több diplomáciai szerepe is volt. 1989-ben miniszterhelyettes, majd privatizálási
kormánybiztos lett. 1990-ben előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában,
majd 1991-től 1994-ig a Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár és
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 1998-ban Orbán Viktor kinevezte külügyminiszterévé.
Minisztersége alatt előrehaladtak az Európai Uniós tárgyalások.
1996-ban alapítója a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, 2002-ben elnöke
lett. 2003 óta Fidesz tag, jelenleg a Fidesz Szabad Európa Központjának elnöke.
2002 óta Baker és McKenzie budapesti irodája ügyvezető partnere volt, majd nyugdíjba
vonult, jelenleg tanszékvezető tanár a Szegedi Tudományegyetemen. 1997 óta
tanít előbb a Szegedi Egyetemen, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán mint
tanszékvezető docens, majd egyetemi tanár. Nemzetközi választott bíró.

 

/További információk: lásd a csatolmányban!/

Kategóriák
2009 Körlevelek

2009. Őszi Tájékoztató

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTŐJE

A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus

‒ A MAGYAR MOZAIK ‒

 

 

Program Főpontokban
Valójában, „Magyar mozaik” az ez évi clevelandi Magyar Társaság Kongresszus főtémája.
Szeretettel meghívjunk minden támogatónkat és érdeklődőnket jöjje-nek el a Magyar Találkozónkra és Magyar Bálunkra. Sok újítást terve-zünk, igyekszem röviden ismertetni:

Az Irodalmi és Művészest:
 Vizin Viktória, világhírű opera- énekes, magyar népdalcsokorral ékesíti „Hungary Through Imagination” előadását.
 Marosvásárhelyi híres baritonja, Balla Sándort zongorán kíséri test-vére Balla Zsuzsanna.
 Koka Rozália a híres bukovinai székely mesemondó fellép szóra-koztató, vidám műsorával: „Egy Asszon[y] Két Vétkecskéje”.

Páneurópai piknik:
Pont 20 éve annak, hogy Magyar-ország a Páneurópai piknik alkalmá-val megrengette a Berlini falat és elő-re mozdította Európa önállóságát a Szovjet hatalom alól. Micsoda nagy örömteljes évforduló! Igyekszünk megemlékezni kicsi országunk jövő-belátó merészségéről ugyanolyan hangulatban, mint ahogy annak ide-jén történt.
Szeretettel meghívjuk a Magyar Kongresszus résztvevőit egy piknikre péntek délre!

Angol nyelvű előadásaink:
 Professzor Pat Valdata, író: könyv-ismertetése: The Other Sister
 Spinder Stephen, fényképész: Erdélyi Utazásai
 Bártfay Arthur: “Louis Kossuth’s Life Story and 1100 years of Hungarian History in 20 minutes”
 Dr. Nádas János: “The Unconscious Mind”

Magyarországról érkező előadóink:
 Dr. Csókay András: „Hit és Tapasztalat”
 Nt. Pásztor Kupán Gerő: „Az Erdé-lyi Magyarság Pusztulása”
 Forrai Atya ismerteti küzdelmét a Miskolci Jezsuita iskolának, hogy elérje és ma már fölülmúlja azt a nívót, amiről a Jezsuita Rend iskolái híresek.

Kerekasztal tárgyalásunk: A Kisebbségei kérdések.
 Vezeti Professzor Ablonczy Balázs, a Bloomington Indiana tanszékről.
 Hozzászól Dr. Ludányi András, Ohio Northern egyetemi professzor.

Kiállítások és vásárok:
 Hagyományos könyv vásárt rendez Ludányi Panni.
 Bogárdy Imre kiállítja festményeit.
 Varga Tünde és Fazekas Mónika ékszer kiállítást rendez-nek.
 Könyvét kiállítja Prof. Pat Valdata.
 Kanadában szerkesztett Magyar Irodalmi folyóiratát kiál-lítja Dancs Rózsa.
 Fényképeit kiállítja Stephen Spinder.
 Makk Imre történelmi festményeinek mását kiállítjuk legújabb alkotásaival.
 „Magyar Divat képekben” című kiállítást tervez Prof. Pereszlényi Márta.
Egészségügyi előadóink:
 Prof. Kovács István, Slippery Rock Egyetemről, a testne-velés és agyműködés kapcsolatáról ad elő.
 Dr. Pásztori-Kupán Mária Barbara, gyermekorvos, a csontritkulásról tart előadást.

Visszatérő előadóinkat szeretettel köszöntjük:
 Professzor Várdy Bélá előadása: Zrinyi Miklós, A szi-getvári hősnek alakja.
 Professzor Várdy Ágnes előad Márai Sándorról.
 Dr. Tápay Miklós tárja fel a keleti helyzetet.

Szombati ebédünk ünnepi szónoka:
Dr. Martonyi János, a FIDESZ volt külügyminisztere, eljön közénk beszélni a magyar váltságról amelyet a világváltság még jobban kiváltott.

Magyar ízek:
 Rácz Zsuzsa szombat délután elbűvöl bennünket a Magyar konyha bemutatásával.

Etnikai lapszerkesztés:
Torontóból a „Kalejdoszkop” szerkesztője, Dancs Ró-zsa előadja „Etnikai lapszerkesztés, mint erkölcsi elkötele-zettség az anyanyelv szolgálatában – a magyar kulturális értékek megismertetése a külföldön nevelkedett új nemze-dékekkel és a világgal”.

Új Hotelünk Hilton Garden Inn Downtown:
 Uszoda, tornaterem, vendéglő ott háló vendégek részére.
 Báltermük alkalmat ad társalgó asztalok felállítására azok részére akik beszélgeti szeretnének.
 A tánczenét a „Szinkron” zenekar szolgáltatja.

Jöjjön el és vegyen részt a Magyar Találkozón!
-Dr. Nádas János, elnök
 

***

 

IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST — 2009. november 27.

Vizin ViktóriaVizin Viktória
A mezzoszoprán Vizin Viktória, magas királynői alkatával és vonzó egyé-niségével egyszeriben beragyogja a színpadot, színészi játékával, előadás-módja teli fiatalos hévével és energiájával. Hangja, amely egyaránt jól szól mélységben és magasságban, valamint hangszínezete az, amivel ideálissá tudja formálni minden szerepét. Vizin Viktória 2001-ben érkezett az USA-ba és 2004 óta él férjével és két kis gyermekükkel Chicago nyugati perem-városában, Aurorában. Kecskeméten, Kodály Zoltán szülővárosában, szü-letett. Lásd: www.viktoriavizin.com

Balla SándorBalla Sándor
Új fiatal magyar tehetség, nemzetközi ismert bari-ton opera énekes, péntek este fellép a színpadra, nővére Balla Zsuzsanna zongora kíséretével. Ze-nei tanulmányait Ma-rosvásárhelyen, Brassó-ban, és Kolozsvárott végezte.
Koncertjeivel Európa és az USA szerte örvendeztet-te hallgatóit.

 

 

Balla ZsuzsannaBalla Zsuzsanna
Zongoraművész és tanár, pénteken este beragyogja a színpadot. Balla Zsu-zsanna 2001-ben érkezett az USÁ-ba, családjával együtt. Zongora szakos zenei tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte. Koncertjeivel Európa és az USA szerte elbűvölte hallgatóit.

 

 

Kóka RozáliaKóka Rozália
Híres bukovinai székely énekes, író, együttesvezető és mesemondó szórakoztató, vidám műsorával: „Egy Asszon[y] Két Vétkecskéje”

 

 

 

***

 

Martonyi

Dr. Martonyi János,
magyarországi vendégünk, 2009 november 28.án, d.u. 12:00,
a Magyar Kongresszus hagyományos Társasebéd ünnepi szónoka,
előadásának címe:
„Világválság — magyar válság”
Dr. Martonyi János Kolozsvárott született, a József Attila Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán tanult, majd jogi diplomát („summa cum laude”) szerzett.
Budapesten, majd Szegeden volt ügyvédjelölt. 1979-ben került Brüsszelbe mint a
Brüsszeli Kereskedelmi Kirendeltség kereskedelmi titkára, majd 1985-ben a Kereskedelmi
Minisztérium főosztályvezetője.
Több diplomáciai szerepe is volt. 1989-ben miniszterhelyettes, majd privatizálási
kormánybiztos lett. 1990-ben előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában,
majd 1991-től 1994-ig a Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár és
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 1998-ban Orbán Viktor kinevezte külügyminiszterévé.
Minisztersége alatt előrehaladtak az Európai Uniós tárgyalások.
1996-ban alapítója a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, 2002-ben elnöke
lett. 2003 óta Fidesz tag, jelenleg a Fidesz Szabad Európa Központjának elnöke.
2002 óta Baker és McKenzie budapesti irodája ügyvezető partnere volt, majd nyugdíjba
vonult, jelenleg tanszékvezető tanár a Szegedi Tudományegyetemen. 1997 óta
tanít előbb a Szegedi Egyetemen, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán mint
tanszékvezető docens, majd egyetemi tanár. Nemzetközi választott bíró.

Kategóriák
2009 Körlevelek

2009. Tavaszi Tájékoztató

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE

A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus
A MAGYAR MOZAIK

 

 

 

A 2009-as Találkozó fő témája: „A Magyar mozaik.”
Ezt a világra tekintő fogalmat vesszük alapul és tárgyaljuk meg a Találkozó alatt.
Mint már évtizedek óta, ebben az évben is megtartjuk a Magyar Kongresszust az ohio-i Cleveland városában. Ebben az évben, új szállodában (Hilton Garden Inn, 1100 Carnegie Avenue) lesz a Kongresszus!

 

Felhívás

A clevelandi Magyar Társaság 2009. évi Kongresszusának „Magyar mozaik” lesz a témája.
Aktívan keresünk emigrációs témájú pályázatokat:
előadásokat,
művészi alkotásokat,
irodalmi műveket
a november 27-29-én megtartandó Kongresszusra.
Kérjük a jelentkezőket, minél előbb és a pályázatokat elbírás céljá-ból augusztus 31-re a következő címre küldeni: Magyar Társaság, P. O. Box 771066, Cleveland, OH 44107.
További információ található a honlapunkon: hungarianassociation.com
Az elfogadott művek szerzőit és az előadókat majd értesítjük.

ForraiFORRAI TAMÁS
A 2009 novemberi Magyar Kongresszuson Forrai Tamás atya ismerteti a Miskolci Jezsuita iskola magyarság szolgáló mun-káját. A képen Forrai atya a ké-miai labort mutatja Somogyi Lél-nek, május 14.

 

 

 

 

Megerősödve nézünk a jövőre
Kedves Tagtársaink és Barátaink,
A Magyar Társaság nevében üdvözlök mindenkit. Köszönet mind azoknak, akik a közgyűlésünkre szánt szavazó lapot viszszaküldték. Van, aki közgyűléseinket gyakran csak formális, a szabályok által előírt és ezért szükséges eseménynek tekinti, de ez most annál több: új jelöltjeink elfogadásával, megerősödve nézünk a következő három év elé. Újonnan megválasztott tisztikarunk és tervező bizottságunk névsora:

A Magyar Társaság tisztségviselői
Elnök: Dr. Nádas János
Alelnök: Alapiné Etelka
Ügyvezető elnök: Dr. Nádas Jánosné Gabriella
Pénztáros: Mészáros Lászlóné Mária
Titkár-jegyző: Orosz Csabáné Erzsébet
Levelező titkár: Remenyik Sarolta
A Kongresszus elnöke: Dr. Pereszlényi-Pintér Márta
A Krónika szerkesztője és az Árpád Akadémia főtitkára: Somogyi F. Lél
Választmányi tagok:
Elnök: Szabolcs Lászlóné Erzsébet
Erőssy Simon Ilona
Kis Ferenc
Ludányi Nádas Panni
Rátoni-Nagy Tamás
Rátoni-Nagy Tamásné Valéria
Dr. Somogyi Ferencné Sarolta

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a munka vállalókat és remélem, hogy a következő két év alatt is sikeresen együtt működünk.
2009-ben ünnepeljük a már 49-edik Kongresszusunkat, amelyet november 27-töl 29-ig tartunk új helyen, a Hilton Garden Inn-ben (1100 Carnegie Avenue, Cleve-land, OH 44115). Mindenkit szeretettel várunk a novemberi Kongresszusra, amelynek témája „Magyar mozaik”.
Kérjük, jelentkezzenek bizottságunknál mind előadásokkal mind Árpád Akadémia pályázatokkal, hogy a programot minél előbb lerögzíthessük.

– Dr. Nádas János,
a Magyar Társaság elnöke

 

 

 

Makk ImreMakk Imre életre hozta a pozsonyi ütközetet

Makk Imre, festőművész és az Árpád Akadémia tagjának legújabb világraszóló történelmi alkotása
896-tól a honfoglaló magyar törzsek letelepítésével párhuza-mosan Árpád fejedelem kiépítette a gyepűrendszeren alapuló határvédelmi hálózatot is. Így észrevették, hogy a bajorok a szo-kásos tavaszi katonai szemléjük helyett valami komolyabb kato-nai lépésre készülnek, így nem érte őket váratlanul a bajor kato-nai felvonulás a Duna mentén, 907-ben. Három csoportban vo-nultak fel a bajor csapatok: a Dunától délre az egyházi csapatok, a Dunától északra a világi csapatok vonultak fel, a folyón pedig az utánpótlás, hajókon.
A csatározások 907 június 28-tól július 5-ig tartottak. A Sváb évkönyv szerint a bajor Liutpold herceg elesett, alattvalóival együtt. A Salzburgi évkönyv a csata napját július 4-re teszi. A Freisingi nekrológium szerint Liutpold halála július 5-én történt. A három püspök: Theotmár, Ottó/Udo és Zakariás halálát a Merseburgi és Weissenburgi évkönyvek június 28-ra teszik. A csata első részében az egyházi csapatok hullottak el, később a bajor előkelők katonái és vezetői estek el.
A magyarok döntő győzelmet arattak, aminek következményeképpen 123 évig nem volt további próbálkozás bajor részről. Feltételezett, hogy Árpád vezér és két fia is elesett az ütközetben. — írta Alapiné Etelka (Több kép és bővebb információ található a honlapunkon, www.hungarianassociation.com)

 

 

/További információk: lásd a csatolmányt!/