Hungarian Association, P.O. Box 771066

Lakewood, OH 44107

+1 216-651-4929

magyar.tarsasag@gmail.com

Felkérés a Magyar Társaság 2021-es évi tagdij befizetésére

Kedves Tagtársaink és Barátaink!

Ezúttal szeretnénk felkérni minden Tagtársunkat, és minden magyar testvérünket aki még eddig nem tagja a Magyar Társaságnak, hogy a 2021-es évi tagdijukat legyenek szivesek beküldeni. (A tagsági dij összege az adóból levonható adomány.)

A tagdij befizetése sokban hozzájárul a Magyar Társaság által évente megrendezett , Magyar Találkozó költségeinek fedezéséhez.

A Magyar Társaság honlapján: www.hungarianassociation.com hitelkártyával (PayPal) is befizethetök a tagdijak és az adományok.

Köszönjük hogy tagságával és adományával vállalja szervezetünk támogatását!

Válaszlap

Tagdíjammal, adományommal támogatom a Magyar Társaság munkáját: